AMG Zaopatrzenie Przemysłu i Automatyka

Siedziba główna

  • ul. Legionów 47c
  • 82-300 Elbląg
  • tel.: +48 55 232 98 25
  • fax.: +48 55 232 98 26
  • e-mail: amg@amg.org.pl

Andrzej Gałdyn – Właściciel

mgr inż. Michał Gałdyn – Automatyka, Elektrotechnika, Programowanie