Серия GIO

  • GIO
  • GIO_2

Elektrooptyczne impulsatory serii GIO posiadają od 4 do 5000 impulsów na obrót. Szeroki zakres napięcia zasilania od 4,5 do 30VDC. Dostępne z wałem lub z otworem.

GIO 12J — do 125 impulsów na obrót, obudowa Ø 12 mm.
Karta katalogowa: DE
Akcesoria

GIO 24 — do 5000 impulsów na obrót, obudowa Ø 24 mm.
Karta katalogowa: ENG, DE
Akcesoria

GIO 50 — do 12500 impulsów na obrót, obudowa Ø 50 mm.
Karta katalogowa: ENG, DE
Akcesoria