«Backlash» передач

  • kola

Bezluzowe koła zębate z tworzywa sztucznego.

ZRS
karta katalogowa: ENG