потенциометрического

  • Potencjometryczne

Do pomiarów długości do 1000mm z wysoką precyzją i powtarzalną dokładnością. Wykonania z lub bez sprężyny powrotnej, z kablem, z wtyczką i/lub przegubem kulowym.

RP 12 — zakres pomiarowy 25..300 mm. Obudowa Ø 12,7 mm.
Karta katalogowa: ENG, DE
Akcesoria

RP 13 — zakres pomiarowy 25..300 mm. Obudowa Ø 12,7 mm.
Karta katalogowa: ENG, DE
Akcesoria

RH 28 — zakres pomiarowy 100..1000 mm.
Karta katalogowa: ENG, DE
Akcesoria

RH 33 — zakres pomiarowy 100..1000 mm.
Karta katalogowa: ENG, DE
Akcesoria

RH.20 — zakres pomiarowy 10 mm.
Karta katalogowa: ENG, DE
Akcesoria

Model 111 — zakres pomiarowy 25..300 mm.
Karta katalogowa: ENG, DE
Akcesoria