Sterowanie procesami poprzez Ethernet przemysłowy w dobie zautomatyzowanej produkcji staje się powszechne. Według danych HMS Industrial Networks, w 2018 roku udział systemów opartych na Industrial Ethernet w rynku przewyższył udział rozwiązań Fieldbus i wyniósł 52%. Tempo wzrostu zastosowań Ethernetu jest bardzo szybkie, a prognozy wskazują, że ich udział nadal będzie się zwiększać. Najpopularniejszymi sieciami tego typu są Ethernet/IP, Profinet, EtherCAT, Modbus TCP, Ethernet Powerlink i SERCOS. Każda z tych sieci dostępna jest w ramach modułów rozszerzeń dla zintegrowanych serwosilników serii MAC, produkowanych przez JVL.

Ethernetem przemysłowym nazywamy protokół sieci Ethernet stosowany w środowisku produkcyjnym. W celu dostosowania sieci do trudnych warunków, takich jak wysokie temperatury, zapylenie, duża wilgotność czy zakłócenia elektromagnetyczne, producenci stosują w tych systemach komponenty o wysokim stopniu ochrony oraz przewody światłowodowe.

Zalety Ethernetu przemysłowego

Spośród wielu korzyści wynikających ze stosowania Ethernetu przemysłowego, wymienić można kilka najważniejszych:

– Prędkość przesyłu danych osiągająca wartości gigabitowe;
– Zwiększenie odległości transmisji i możliwość komunikacji bezprzewodowej;
– Zwiększenie precyzji przy jednoczesnej redukcji złożoności systemu;
– Kompatybilność ze standardowymi punktami dostępowymi, routerami, switchami, przewodami, światłowodami;
– Większa skalowalność dzięki obecności więcej niż dwóch węzłów na łączu;
– Komunikacja wielu protokołów za pomocą jednego kabla;
– Lepsza interoperacyjność;
– Opcje zdalnego dostępu;

Przede wszystkim jednak Ethernet przemysłowy obniża koszty operacyjne i poprawia wydajność komunikacji między sterownikami, łącząc technologie różnych producentów w całym procesie.

Moduły rozszerzeń dla silników MAC

Seria zintegrowanych serwosilników MAC od JVL to unikalne na rynku rozwiązanie. Do każdego z tych silników dobierany jest moduł rozszerzeń, dzięki czemu można je połączyć z niemal każdą aplikacją poprzez Industrial Ethernet.

Przegląd wszystkich protokołów przemysłowego Ethernetu, dostępnych dla zintegrowanych serwosilników MAC prezentujemy w poniższym zestawieniu.