AMG z wykładem dla studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni