AMG Zaopatrzenie Przemysłu i Automatyka z certyfikatem Systemu Zarządzania ISO 9001:2015