Już 30 lat jesteśmy z Wami! Jubileusz AMG Zaopatrzenie Przemysłu i Automatyka