Cięcie piłą latającą – Tolomatic

Producent: Tolomatic
Produkt: Beztłoczyskowy paskowy moduł liniowy MXB63U

Opis aplikacji:

Piła latająca do cięcia folii do fornirowania

Wyzwanie:

Producent sklejki używał siłownika pneumatycznego w latającej pile, która tnie materiał. Rozwiązanie pneumatyczne wymagało montowania dużych i drogich amortyzatorów po obu stronach instalacji w celu zatrzymania energii kinetycznej, wytwarzanej przez szybkie ruchy głowicy piły. Absorbowana przez amortyzatory energia wpływała na ich zużycie i konieczność częstej wymiany. Ponadto siłownik pneumatyczny wymagał naprawy co około sześć miesięcy z powodu rozciągnięcia kabla, generując dodatkowe koszty i powodując przestoje. Konieczne było zastosowanie nowego rozwiązania ruchu liniowego, które zmniejszyłoby koszty konserwacji i eksploatacji.

Rozwiązanie:

Do aplikacji dobraliśmy elektryczny moduł liniowy z napędem paskowym MXB63U ze względu na wymagania dotyczące prędkości. Moduł został zamontowany na boku, a dzięki jego otwartej konstrukcji trociny mogą swobodnie wypadać. Specjalnie zaprojektowany uchwyt, przymocowany do modułu steruje ruchem piły.

Korzyści dla klienta:

  • Eliminacja drogich amortyzatorów;
  • Zmniejszenie kosztów konserwacji;
  • Zwiększenie produkcji i wydajności;